Siguldas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas reorganizācija

Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” un Ministru kabineta Noteikumos Nr.951 „Noteikumi par tiesu un tiesu namu darbības teritoriju” ar 2015. gada 1.martu Siguldas tiesu pievienos Rīgas rajona tiesai, savukārt Rīgas pilsētas Centra rajona tiesu pievienos Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai. 

2015.gada 27.janvārī Ministru kabinets pieņēma grozījumus noteikumos par tiesu un tiesu namu darbības teritoriju, kas paredz Siguldas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas reorganizāciju.

No 2015.gada 1. marta Siguldas tiesu reorganizēs, to pievienojot Rīgas rajona tiesai.

Rīgas pilsētas Centra rajona tiesu reorganizēs, pārceļot tās tiesnešus darbā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā.

Siguldas pilsētas tiesas pievienošana Rīgas rajona tiesai nozīmē pārveidi organizatoriskā līmenī (viens tiesas priekšsēdētājs, vienota lietu sadales sistēma, tiesnešu slodžu izlīdzināšana), faktiski Siguldas tiesas nams un tajā strādājošie darbinieki paliks vecajās telpās, kur bijuši līdz šim un Siguldas iedzīvotāji varēs iesniegt savus pieteikumus tiesā gan Siguldā, gan Rīgā, taču tiks izveidota Rīgas rajona tiesa, kuras apkalpošanas teritorijā ietilps arī novadi, ko pirms reorganizācijas apkalpoja Siguldas tiesa.

Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa jau šobrīd fiziski ir izvietotas vienā ēkā Abrenes ielā 3, Rīgā, taču pēc reorganizācijas Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesneši tiks pārcelti darbā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā un citās noslogotajās Rīgas pilsētas tiesās.

Tiesu reorganizācija neietekmēs nozīmēto lietu izskatīšanu un pārcelto lietu dalībniekiem tiks nosūtīts paziņojums par lietas izskatīšanas laiku un vietu, kā arī nepieciešamības gadījumā uzaicinājums uz tiesu – tiesu pavēste tiks nosūtīta atkārtoti.

Informāciju par reorganizēto tiesu rīcībā esošo lietu pārcelšanu lietas dalībniekiem būs pieejama http://tiesas.lv/e-pakalpojumi/tiesvedibas-gaita ievadot lietas vai tiesas pavēstes numuru.

Informāciju par Siguldas tiesas darba reorganizāciju vai neskaidrību gadījumā var saņemt rakstot uz e-pastu Diana.Vilhovika@tiesas.lv vai Daina.Putniņa@tiesas.lv, zvanot pa tālruņiem - 67812277 vai 67972547.

Informāciju par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesu darba reorganizāciju vai neskaidrību gadījumā var saņemt rakstot uz e-pastu rigas.vidzeme@tiesas.lv vai zvanot pa tālruni 67077222.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, uzsverot, ka Rīgas un Rīgas rajona tiesu reorganizācija atvieglos tiesu pieejamību iedzīvotājiem, norāda: "Apvienojot tiesnešu amata vietas vienā tiesā, varēs vēl efektīvāk nodrošināt tiesnešu specializāciju un mazināt viņu nevienmērīgo noslodzi – ilgtermiņā tas ļaus samazināt arī lietu izskatīšanas termiņus".