Šodien Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētaja amatā darbu sāk Didzis Aktumanis

Šodien, 2022.gada 16.maijā, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā darbu sāk tiesnesis Didzis Aktumanis.

Par tiesnesi viņš strādā 17 gadus. 2005.gadā Latvijas Republikas Saeima D.Aktumani iecēla par Liepājas tiesas tiesnesi, no 2010. gada līdz 2016.gadam viņš bija šīs tiesas priekšsēdētāja vietnieks, bet kopš 2016.gada decembra – Kurzemes apgabaltiesas tiesnesis.

Līdzšinējai Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājai Silvai Reinholdei, kura amatā nostrādāja 15 gadus, beidzās pilnvaru termiņš.