Šodien pieejams pilns spriedums bijušā mēra Nila Ušakova krimināllietā, tiesa skaidro attaisnojošo spriedumu

Šodien, 2023. gada 20. jūlijā, pieejams pilns spriedums krimināllietā, kurā apsūdzēts bijušais Rīgas Domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs par stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšanu. 

Tiesa atzina N.Ušakovu par nevainīgu un attaisnoja apsūdzībā par Krimināllikuma 237.1panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.  

Aija Reitupe, Rīgas pilsētas tiesas tiesnese: “Tiesa atzina, ka ar prokurora iesniegtajiem pierādījumiem ir pierādīts, ka 2019. gada 30. janvārī kratīšanas laikā Rīgas domes telpā mēra kabinetā tika izņemta ierīce, kas ir stratēģiskas nozīmes prece, taču tiesas izmeklēšanā neapstiprinājās prokurora paustais, ka tieši Nils Ušakovs mēra kabinetā ir glabājis šo ierīci.  

Ierīce tika atrasta mēra kabinetā, taču, kā noskaidrots tiesas izmeklēšanā, šis kabinets tika izmantots publiska, reprezentācijas rakstura pasākumiem un sapulcēm, un tas nebija Nila Ušakova ikdienas darba kabinets, mēra kabinetā varēja iekļūt un atrasties bez uzraudzības dažādas personas, kā arī varēja ienest dažādus priekšmetus. Uz ierīces un tās sastāvdaļām netika konstatētas Nila Ušakova papillārlīniju pēdas un bioloģiskais materiāls, līdz ar to nav pierādīts, ka bijušais mērs būtu lietojis ierīci, pieskāries tai vai tās sastāvdaļām. Vienlaikus secināms, ka kādai, pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotai personai, ir bijusi tieša saskare ar ierīci un tās pēdas ir saglabājušās uz ierīces. 

Ierīces atrašanās mēra kabinetā pati par sevi nepierāda Nila Ušakova darbībās Krimināllikuma 237.1pantā otrajā daļā paredzētā noziedzīga nodarījuma objektīvo un subjektīvo pusi. 

Tiesa atzina, ka Nils Ušakovs atzīstams par nevainīgu viņam inkriminētā noziedzīgā nodarījumā izdarīšanā pēc Krimināllikuma 237.1panta otrās daļas, un viņš attaisnojams, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 519. panta 1.punktu, jo viņa darbībās nav konstatējamas visas Krimināllikuma 237.1panta otrajā daļā paredzētā nozieguma sastāva pazīmes.”

Pilno spriedumu var pārsūdzēt vai noprotestēt 10 dienu laikā no pilna sprieduma pieejamības dienas apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesā, iesniedzot sūdzību vai protestu Rīgas pilsētas tiesā.