Sveicam Latvijas Tiesnešu mācību centru 25 gadu jubilejā

Šajā nedēļā aprit 25 gadi kopš centra dibināšanas. 25 gadi cilvēka mūžā nav daudz, taču iestādei pietiekams laiks, lai varētu sacīt, ka ar savu darbu esat pierādījuši un ieguvuši stabilu, paliekošu nozīmi visā tieslietu sistēmā. Savā vērtību skalā esat definējuši, ka veltāt sirdi un prātu mērķu sasniegšanai, jums rūp tiesu sistēmas kopīgs darbs un saruna.

Tiesu administrācijas vārdā vēlos pateikties par jūsu ieguldīto darbu stiprinot tiesu sistēmu, organizējot kvalitatīvus mācību un atbalsta pasākumus tiesnešiem un tiesu darbiniekiem. Jūs dalāties ar savu pieredzi un zināšanām, tādējādi veicinot katra tiesā strādājošā izaugsmi.

Tiesu autoritāti sabiedrībā veido divi svarīgi aspekti – tiesu un tiesnešu darba kvalitāte un vērtības, kas ir tiesu nolēmumu pamatā. Piemērojot likumu, tām jābūt skaidrām un saprotamām. Tas pieder pie tiesneša kvalifikācijas. Tiesnešu un tiesu darbinieku tālākizglītība ir ļoti nepieciešama un tai ir liela nozīme profesionalitātes nodrošināšanā.

Paldies, ka iedrošināt augt un pilnveidoties! Jūs paši sakāt – zināšanas kļūst vērtīgas, kad ar tām dalās. Būsim pateicīgi, ja ar tām dalīsieties arī turpmāk.

Novēlu nākamajos darbības gados būt idejām bagātiem augstu mērķu sasniegšanā, nenogurstošiem darbā un laimīgiem savās ģimenēs!

 

Ar cieņu,

Andris Munda

Tiesu administrācijas direktors