Tiesa attaisno apsūdzēto Nilu Ušakovu, jo nekonstatē viņa darbībās noziedzīga nodarījuma sastāvu

Šodien, 2022. gada 21. decembrī, Rīgas pilsētas tiesa pasludināja saīsināto spriedumu krimināllietā, kurā apsūdzēts bijušais Rīgas Domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs par stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšanu. 

Tiesa atzina N.Ušakovu par nevainīgu un attaisnoja apsūdzībā par Krimināllikuma 237.1panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.  

Aija Reitupe, Rīgas pilsētas tiesas tiesnese: “Tiesas izmeklēšanā neapstiprinājās apsūdzībā norādītie apstākļi, kas bija par pamatu apsūdzības celšanai. Tiesas plašāku skaidrojumu par attaisnojošo spriedumu būs iespējams uzzināt pēc pilna sprieduma sagatavošanas.”

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams. Prokurors, apsūdzētais, aizstāvis, cietušais un pārstāvis 10 (desmit) dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Pilno spriedumu var pārsūdzēt vai noprotestēt 10 (desmit) dienu laikā no pilna sprieduma pieejamības dienas apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesā, iesniedzot sūdzību vai protestu Rīgas pilsētas tiesā.