Tiesa piespriež 5 gadu cietumsodu par nelikumīgu ziņu vākšanu un to nodošanu ārvalsts izlūkdienestam

Šodien, 2022.gada 17.maijā, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa slēgtā tiesas sēdē pasludināja spriedumu krimināllietā, kurā apsūdzēta persona pēc Krimināllikuma 85.panta pirmās daļas par ziņu nelikumīgu vākšanu un to tiešu nodošanu ārvalsts izlūkdienestam. Apsūdzētais ziņas vācis izlūkdienesta uzdevumā. 

Tiesa nosprieda atzīt apsūdzēto par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 5 gadiem ar probācijas uzraudzību uz 3 gadiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 52.panta ceturto un piekto daļu soda laikā ieskaitīts personas aizturēšanā un apcietinājumā pavadītais laiks – 6 mēneši.

Tiesa atstāja negrozītu personai piemēroto drošības līdzekli – drošības naudu. Turklāt piemēroja papildu drošības līdzekli – aizliegumu izbraukt no valsts. 

Lietas dalībnieki 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas rakstveidā var iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Pilno spriedumu var pārsūdzēt vai noprotestēt 10 dienu laikā no tā pieejamības dienas.