Tiesa skaidro attaisnojošo spriedumu krimināllietā par ceļu satiksmes negadījumu Jūrmalā

2022.gada 16.maijā Rīgas rajona tiesā pasludināts saīsinātais spriedums krimināllietā Leonīda Barona apsūdzībā pēc Krimināllikuma 260.panta trešās daļas par ceļu satiksmes negadījumu, kurā gāja bojā divi cilvēki, bet divi guva smagas traumas.  

Atbilstoši judikatūras atziņām, lai iestātos kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 260.panta, ir jākonstatē, ka iestājies cēloniskais sakars starp ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu un sekām, kā arī transporta līdzekļa vadītāja vaina ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanā un seku izraisīšanā. Savukārt no Ceļu satiksmes noteikumu 25.3.apakšpunkta izriet, ka likumdevējs ir noteicis gājēju un velosipēdistu tiesību aizsardzību par prioritāru attiecībā pret transportlīdzekļu vadītāju tiesībām. 

Ingrīda Bite, Rīgas rajona tiesas tiesnese: “Tiesa, novērtējot krimināllietā savāktos pierādījumus to kopumā un savstarpējā saistībā, saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 519.panta 1.punktu konstatēja attaisnojoša sprieduma taisīšanas pamatu. Minētajā likuma normā noteikts, ka tiesa taisa attaisnojošu spriedumu, ja apsūdzētā izdarītajā nodarījumā  nav noziedzīga nodarījuma sastāva. Apsūdzētā Leonīda Barona darbībās nav Krimināllikuma 260.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva, proti, nav objektīvās puses, jo apsūdzētais nav pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus, līdz ar to nav cēloņsakarību ar seku iestāšanos.”

Ar minēto spriedumu Leonīds Barons atzīts par nevainīgu viņam celtajā apsūdzībā un attaisnots. 

Ceļu satiksmes negadījums notika 2018.gada decembra vakarā. Četri cilvēki, diennakts tumšajā laikā, bez atstarojošo elementu esamības uz apģērba, Meža prospektā, Jūrmalā, šķērsoja intensīvas satiksmes brauktuvi tam neparedzētā vietā, kaut arī tuvumā bija regulējama gājēju pāreja.