Tiesas piedalās mācībās videokonferences režīmā

Vakar 12 Latvijas tiesas piedalījās mācībās videokonferences režīmā

Mācības organizēja un kā lektores piedalījās Rīgas apgabaltiesas priekšēdētāja Sandra Strence, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja Iveta Krēvica un  Rīgas apgabaltiesas tiesnese Daiga Vilsone sadarbībā ar Latvijas tiesnešu mācību centru. Ar lekciju uzstājās arī Tieslietu ministrijas pārstāve Dagnija Palčevska.  Videokonference tika nodrošināta no Rīgas apgabaltiesas.

 

Tajā  piedalījās tiesneši un tiesu darbinieki no visas Latvijas (Rīgas apgabaltiesas,  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas, Kurzemes apgabaltiesas, Zemgales apgabaltiesas, Latgales apgabaltiesas, Daugavpils rajona tiesas, Madonas rajona Tiesas, Kuldīgas rajona tiesas u.c.).

Mācību laikā  tika pārrunāti aktuālie jautājumi saistībā ar 2013.gada 1.janvāra grozījumiem  Civilprocesa likumā.

 

Videokonferences iekārtu izmantošana mācību laikā ļauj ietaupīt būtiskus finanšu un laika resursus. Visi iesaistītie mācībās varēja piedalīties neklātienē no savas tiesas, kā rezultātātā tika ietaupīti līdzekļi ceļa izdevumiem, tāpat jāņem vērā arīdzan laika ietaupījums. Kopumā mācības izmaksātu apmēram 1200 Ls, ja tās tiktu nodrošinātas klātienē, organizējot dalībnieku nokļūšanu uz apmācību vietu. 

 

Videokonferences iekārtas, kas tika uzstādītas Latvijas – Šveices sadarbības indviduālā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros visas Latvijas tiesās un ieslodzījumu vietās, arvien aktīvāk sāk izmantot tiesās, ne tikai attālinātu tiesas sēžu norises nodrošināšanai, bet arī dažādās apmācībās un sanāksmēs, kad iesaistītie tiesneši atrodas dažādās Latvijas pilsētās.

Informāciju sagatavoja:

Līva Rancāne

Tiesu administrācija

Tel. 67063808

liva.rancane@ta.gov.lv