Tieslietu ministrs Jānis Bordāns ticies ar Ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem

Pirmdien, 15.martā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns tikās ar Saeimā ieceltajiem Ekonomisko lietu tiesas (ELT) tiesnešiem. Sarunā ar ministru notika viedokļu apmaiņa par atlases procesa norisi, kā arī apspriesti tiesas darba organizācijas jautājumi.

J.Bordāns atzina, ka tiesnešiem bija jāiztur nopietns atlases process, kas ir prasījis milzīgu koncentrēšanos, kā arī lielu darbu, lai sagatavotos pārbaudījumiem. Līdz ar to viens grūts un atbildīgs posms ir noslēdzies, tomēr šobrīd jau ir jāgatavojas nākamajam posmam – tiesas darba uzsākšanai. 

"Pēdējās dienās ir vērojamas publiskas viedokļu sadursmes un mēģinājumi kaut kādā veidā mazināt ELT nozīmīgumu tiesiskuma stiprināšanā, biznesa vides sakārtošanā un ārvalstu investoru piesaistē Latvijas ekonomiskajai izaugsmei. Krustugunīs esat nonākuši arī jūs – tiesneši, ar kuru darbu tiks sasniegti ELT izvirzītie mērķi. Uzskatu, ka šīs publiskās cīņas rosina atsevišķas personas, kurām šīs pārmaiņas Latvijas tieslietu sistēmā nav ērtas un izdevīgas,” akcentēja tieslietu ministrs.

Jaunajiem tiesnešiem ministrs atzina: “Vēlos apliecināt sadarbības iespējas un atbalstu no Tieslietu ministrijas puses. Personīgi turpināšu aizstāvēt labās pārmaiņas tieslietu sistēmā. Mans un Tieslietu ministrijas uzdevums ir jums sniegt nepieciešamo atbalstu tiesas efektīvam darbam – sākot ar uzlabojumiem procesuālajā regulējumā un beidzot ar darba organizācijas jautājumiem, lai jūs varētu stiprināt uzticēšanos tiesu varai kopumā.”

“Aicinu ar savu darbu demonstrēt atvērtību sabiedrībai, būt patstāvīgiem un drosmīgiem, veidojot Ekonomisko lietu tiesu un tās praksi. Esiet drosmīgi darīt savādāk, ja tā saka Jūsu pārliecība, kas balstīta profesionālismā un godprātībā,” jaunajiem tiesnešiem uzsvēra J.Bordāns.

Ministrs arī aicināja jaunos tiesnešus pieņemt atbildīgu lēmumu un izvērtēt iespēju uzņemties tiesas vadītāja pienākumus, tādējādi veicinot Ekonomisko lietu tiesas autoritātes izveidošanos. “Lai arī ar jums iepazīstos tikai pēc atlases noslēguma, redzu, ka jums ir svarīga tiesas reputācija un tiesas darba kvalitāte. Jums rūp, kā tiks organizēts tiesas darbs. Lai gan tā nenoliedzami ir papildu slodze un atbildība, tomēr tas vienlaikus ir neatsverams ieguvums – strādāt pie tiesas pārvaldības modeļa, nostiprināt tiesas vērtības un nest tās sabiedrībai,” pauda J.Bordāns.