Tieslietu padome amatā ieceļ divas jaunas tiesu priekšsēdētājas

Šodien, 2023. gada 17. novembrī, Tieslietu padome uz pieciem gadiem Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājas amatā iecēla Ievu Čudinu un Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētājas amatā – Līgu Ašitoku.

Ieva Čudina, pildot tiesas priekšsēdētājas amata pienākumus, iecerējusi veidot modernu, uz attīstību vērstu, neatkarīgu un objektīvu, sabiedrībai pieejamu tiesu. Tas nodrošinās piekritīgo lietu izskatīšanu efektīvi, ātri un kvalitatīvi. I. Čudina lielu vērību pievērsīs arī tiesas personāla interešu ievērošanai, jo, viņasprāt, tiesas darbiniekiem ir būtiska loma efektīva tiesas darba nodrošināšanā. Par vienlīdz svarīgu viņa uzskata arī sadarbību ar tiesnešiem.

Ieva Čudina, Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja: “Labs tiesas priekšsēdētājs nevis kritizē, bet iepazīst savus tiesnešus un jebkurā brīdī sniedz atbalstu.”

Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja Līga Ašitoka nodrošinās lietu kvalitatīvu, savlaicīgu izskatīšanu un vienotu tiesu praksi. Priekšsēdētāja efektīvāka darba uzlabošanai veicinās e-lietas virzību un attīstību, motivēs tiesnešus un tiesas darbiniekus izmantot tās rīkus, kuri būtu nevis šķērslis, bet palīgs ikdienas darba nodrošināšanai. L. Ašitoka izvirzījusi mērķi stiprināt tiesas atbalsta personāla lomu.

Līga Ašitoka, Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja: “Tiesnesis ir tik stiprs un spējīgs, cik stipram palīdz būt viņa sastāvs un tiesas kanceleja. Kompetents un spējīgs darbinieks tiesu sistēmai ir jāpiesaista un jārada tādi apstākļi, kas veicina darbinieka vēlmi strādāt tiesā un nākotnē pretendēt uz tiesneša amatu.”

Ieva Čudina pirms iecelšanas tiesas priekšsēdētājas amatā pildīja Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus, bet Līga Ašitoka bija Vidzemes rajona tiesas tiesnese.