Tieslietu padome lemj par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas un Siguldas tiesas tiesnešu pārcelšanu

Saskaņā ar likuma "Par tiesu varu" pārejas noteikumu 78.punktu Tieslietu padome pēc tieslietu ministra priekšlikuma lēma par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnešu un Siguldas tiesas tiesnešu pārcelšanu darbā citā tiesā pēc Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas un Siguldas tiesas pievienošanu citai tiesai ar 1.martu.

Tieslietu padome lēma, ka Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesneši Raimonds Buls un Velga Gailīte tiek pārcelti uz Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu, Andis Celms, Imants Dzenis, Karīna Kraveca, Una Melameda, Sandra Meliņa un Rinalds Silakalns – uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu, Maira Griķe – uz Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesu.

Savukārt Siguldas tiesas tiesneses Maija Andersone, Valija Grebežniece un Ineta Riekstiņa tiek pārceltas uz Rīgas rajona tiesu.

Visi tiesneši devuši piekrišanu savai pārcelšanai uz citu tiesu.

Tieslietu padome arī noteica tiesnesei Aijai Ilsterei, kuru Saeima 15.janvārī iecēlusi rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā,  līdz 28.februārim tiesneša amata pienākumus pildīt Siguldas tiesā, bet ar 1.martu pārcelt uz Rīgas rajona tiesu.

Natālijai Zavadskai, ko arī Saeima iecēlusi rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā, noteica tiesneša amata pienākumus pildīt Rīgas rajona tiesā.

 

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

Rasma Zvejniece