Tieslietu padome Modri Lapiņu ieceļ Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā

Šodien, 26.novembrī, Tieslietu padome uz pieciem gadiem par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju iecēla līdzšinējo Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieku, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju Modri Lapiņu.

Vidzemes apgabaltiesā viņš ir tiesnesis 26 gadus. Tieslietu padome šodien sēdē atzinīgi novērtēja M.Lapiņa līdzšinējo profesionālo darbību, izpratni par tiesu varas vērtībām un atzina viņu par piemērotu kandidātu šim amatam.

1995.gadā Latvijas Republikas Saeima apstiprināja viņu par Vidzemes apgabaltiesas tiesnesi, pēc tam – Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieku, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju.

No 2021.gada jūnija, pamatojoties uz Tieslietu padomes lēmumu, M.Lapiņš pildīja Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja pienākumus.

Modrim Lapiņam piešķirts I pakāpes Tieslietu ministrijas Atzinības raksts un “zelta” spalva par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesu sistēmas attīstībā un ilggadēju un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu, kā arī II pakāpes Tieslietu ministrijas Atzinības raksts un “sudraba” spalva par ilggadēju, godprātīgu darba pienākumu pildīšanu un ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā.