Tieslietu padomes locekļi ar Zemgales apgabaltiesas tiesnešiem pārrunā aktuālos Tieslietu padomes un tiesu darba jautājumus

Pirmdien, 23. maijā, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta tikās ar Zemgales apgabaltiesas tiesnešiem, lai pārrunātu aktuālos Tieslietu padomes un tiesu darba jautājumus.

 

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs informēja Zemgales apgabaltiesas tiesnešus par Tieslietu padomes darba prioritātēm 2022. gadā un tās stratēģiskajiem mērķiem. “Tieslietu padomes stratēģiskais mērķis ir tiesu varas institucionālās neatkarības stiprināšana un no tā izrietoši arī Tieslietu padomes kapacitātes paplašināšana, kā arī tiesnešu pašpārvaldes institūciju darbības efektivitātes uzlabošana,” uzsvēra Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs.

 

Tikšanās laikā Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta informēja arī par aktualitātēm tiesnešu atlases procesā, kā arī norādīja uz tiesnešu iesaistes nozīmīgumu potenciālo kandidātu iedrošināšanā piedalīties atlasēs. Diskusijas laikā tika pārrunāti nepieciešamie uzlabojumi tiesnešu atlases procesā, lai nodrošinātu jauno tiesnešu kvalitatīvu ienākšanu tiesu sistēmā, kā arī pirmās instances tiesnešu karjeras iespējas darbu turpināt apgabaltiesās.

 

Pārrunājot tiesu darba efektivitātes jautājumus, Zemgales apgabaltiesas tiesneši sniedza priekšlikumus lietu izskatīšanas ātruma un kvalitātes uzlabošanai. Tiesneši pozitīvi vērtēja priekšlikumu atsevišķos gadījumos apgabaltiesās lietas arī turpmāk skatīt rakstveida procesā, kā arī aicināja pārskatīt lietu kategorijas, kuras ir iespējams pārsūdzēt visās trijās tiesu instancēs.

 

Zemgales apgabaltiesas tiesneši atzinīgi izteicās par tiesām nodrošināto tehnisko aprīkojumu, kas ir palīdzējis veicināt piekļuvi tiesai reģionos. Tomēr no 2021. gada 1. decembra ieviestās e-lietas izmantošanu tiesneši joprojām vērtē kā apgrūtinātu, lai arī ir novērojuši zināmus uzlabojumus tās darbībā.

 

Diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, ka šādas klātienes tikšanās ir nozīmīgas Tieslietu padomes un tiesnešu dialoga uzturēšanā kā arī vienojās par labākajiem risinājumiem kā tiesnešus informēt par Tieslietu padomes aktualitātēm.

 

Nākamā Tieslietu padomes reģionālā vizīte ir ieplānota 2022. gada 30. maijā ar Vidzemes apgabaltiesas tiesnešiem.

Informāciju sagatavoja:

 Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380