Tiesnese skaidro, kāpēc par dubultslepkavību tiesātie vīrieši attaisnoti

Kurzemes rajona tiesas tiesnese Daina Alksne attaisnojusi dubultslepkavībā apsūdzētos vīriešus, jo pirmstiesas izmeklēšanā nav notikusi pietiekama procesa izmeklēšana un apstākļu noskaidrošana, nav nodrošināta policijas amatpersonu un uzraugošā prokurora uzraudzība. Sešus gadus  – no 2010.gada līdz 2016.gadam, nav veiktas nekādas izmeklēšanas darbības.

“Tiesa konstatēja, ka policija strādājusi neprofesionāli un pavirši. Pienācīgi nav veikta notikuma vietas apskate, nav izņemti izmeklēšanai nepieciešami priekšmeti ar noziedzīga nodarījuma pēdām, nav veikta izņemto lietisko pierādījumu nostiprināšana un uzglabāšana atbilstoši likuma prasībām, kā rezultātā vairāki izņemtie lietiskie pierādījumi ir pazuduši. Notikuma vietas apskates laikā fotogrāfijās fiksētais lietiskais pierādījums lietā nav ticis nostiprināts. Savukārt notikuma vietas – mājas “Ābeļkrogs” gruvešu apskates laikā, kura notikusi 2016.gadā, atrasts lietiskais pierādījums – lodei līdzīgs priekšmets, kurš nav ticis konstatēts sākotnējā notikuma vietas apskates laikā 2009.gadā. Stiprās korozijas bojājumu dēļ, tas vairs nav derīgs ekspertīzes veikšanai”, skaidro Kurzemes rajona tiesas tiesnese Daina Alksne.

 Tiesa konstatējusi arī paviršības procesuālo dokumentu sagatavošanā –nesakritības lietisko pierādījumu izņemšanas laikos un vietās. Lēmumā, uzskaitot vairākus lietiskos pierādījumus, nodots glabāšanā tikai viens lietiskais pierādījums, kurš pat neattiecas uz konkrēto krimināllietu. Savukārt lietisko pierādījumu apskates protokolā norādītais laiks nesakrīt ar lietisko pierādījumu izņemšanas laiku un to nodošanu ekspertīzei. Automašīna atdota īpašniekam un nav atzīta par lietisko pierādījumu.

Tiesas izmeklēšanas laikā pārbaudītie pierādījumi neapstiprināja apsūdzēto vainu prokurora inkriminētajā apsūdzībā. Tiesasprāt  prokurora noziedzīga nodarījuma apraksts ir balstīts uz pieņēmumiem nevis neapstrīdamiem pierādījumiem.

Tiesnese Daina Alksne gatavo blakuslēmumu par paviršo Krimināllietas izmeklēšanu un amatpersonu pārkāpumiem.

Ar Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 5.augusta spriedumu Aigars Jēkabsons atzīts par nevainīgu un attaisnots par Krimināllikuma 118.panta 2.punktā paredzētu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu – divu personu noslepkavošanu un Nauris Ratnieks atzīts par nevainīgu un attaisnots par Krimināllikuma 20.panta trešajā, ceturtajā daļā un 118.panta 2.punktā paredzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanu – par uzkūdīšanu izdarīt divu personu slepkavību un slepkavības atbalstīšanu.