Tiesneši apgūst Norvēģijas pieredzi ar tiesu darbu saistītos jautājumos

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa par efektīvu tiesu darbu” ietvaros Latvijas delegācija pabija pieredzes apmaiņas vizītē Tronheimā, Norvēģijā.

Šī mēneša sākumā no pieredzes apmaiņas Norvēģijā atgriezās Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja Daina Treija, Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja Inese Siliņeviča, Rīgas apgabaltiesas tiesnese Daiga Kalniņa, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnese Inga Pujate un Tiesu administrācijas Tiesu un zemesgrāmatu departamenta Tiesu iestāžu informācijas sistēmas nodaļas vadītāja vietnieks Madars Plepis.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā tika apmeklēta Norvēģijas Tiesu administrācija un Tronheimas tiesu nams. Latvijas pārstāvji tika iepazīstināti ar Norvēģijas tiesu sistēmu, tiesnešu kandidātu atlases kārtību, tiesnešu uzraudzību, audio un video konferenču iekārtu izmantošanu tiesvedības procesā, lietvedības sistēmu LOVISA, kā arī ar elektronisko dokumentu apriti.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Programma atbalsta mācību vizītes, prakses iespējas un kontaktu dibināšanu un uzturēšanu starp valsts sektora darbiniekiem. Atbalstu piešķir projektiem, kuros iesaistītas vismaz trīs valstis no Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona (Dānija, Igaunija, Īslande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija). Programma sedz līdz pat 60% no ceļa un uzturēšanās izmaksām.