Tiesneši padziļina zināšanas datu aizsardzības jomā

Šodien, 14. jūnijā  norisinās Tiesu administrācijas un Eiropas tiesību akadēmijas, Eiropas sociālā fonda projekta "Justīcija attīstībai" ietvaros organizētās mācības “Datu aizsardzība krimināllietās saistībā ar direktīvu 2016/680” kurās piedalās tiesneši, tiesnešu palīgi, prokurori un izmeklētāji.

Šo mācību mērķis ir sniegt dalībniekiem nepieciešamās vadlīnijas par to, kā praksē piemērot datu subjekta tiesības, ko nodrošina policijas direktīva.

Mācību ietvaros dalībnieki diskutēs par direktīvā noteiktajiem personas datu aizsardzības principiem krimināllietās, atšķirībām starp GDPR principiem un personas datu apstrādes principiem, kā arī par datu subjekta tiesībām procesā esošu izmeklēšanu un apsūdzību kontekstā. Pilnīgas ainas iegūšanai, tiks skatīts arī salīdzinājums starp datu aizsardzības principiem, ko nodrošina Vispārīgā datu aizsardzības regula un policijas direktīva.

Dalībniekiem būs iespēja diskutēt arī ar tieslietu ekspertiem par konkrētiem izaicinājumiem un problēmām. Pilnīgas ainas iegūšanai, tiks skatīts salīdzinājums starp datu aizsardzības principiem, ko nodrošina Vispārīgā datu aizsardzības regula un policijas direktīva. Tāpat mācībās paredzēts arī grupu darbs.

Minētās mācības ir īpaši svarīgas un aktuālas, jo no š.g. 25. maija, saskaņā ar Vispārīgā datu aizsardzības regulu tika ieviesti stingrāki noteikumi par datu aizsardzību, kas ļauj iedzīvotājiem labāk pārvaldīt savus datus un uzņēmumiem strādāt vienlīdzīgos apstākļos.

Vairāk informācijas par projektu Justīcija attīstībai pieejama šeit: https://ta.gov.lv/LV/sadarbiba_1510/eiropas_socialais_fonds_1520

 

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 26447901

E-pasts: vjaceslavs.mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm/ Facebook: @tiesuadm