Tiesneši, Tiesu administrācijas un tiesu darbinieki saņem Tieslietu ministrijas apbalvojumus

    Liels tas, kas nes lielu pienākumu.

                                          (Rainis)

Apsveicam un lepojamies par tiesnešu, Tiesu administrācijas, tiesu darbinieku panākumiem un darba novērtējumu, saņemot augsto Tieslietu ministrijas apbalvojumu!