Tiesnešu delegācija no Latvijas viesojas Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā

Lai iepazītos ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas darbu un tur strādājošo Latvijas pārstāvju ikdienas pienākumiem, Latvijas tiesnešu delegācija no 24. līdz 27.septembrim viesojas Strasbūrā Francijā.

Latvijas delegācijas dienas kārtībā ir tikšanās ar Strasbūrā strādājošo tiesnesi no Latvijas Mārtiņu Mitu, iepazīšanās ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas vērtējumu par vietējo tiesu lēmumu pamatojumu, spriedumu izpildi un judikatūru. Latvijas tiesnešiem vizītes laikā būs iespēja apmeklēt Lielajā palātā tiesas sēdi un pēc tās tiesneši dosies arī nelielā  ekskursijā pa tiesas ēku.

Delegācijas sastāvā ir Evija Apīne, Administratīvās rajona tiesas tiesnese, Uldis Apsītis, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesis, Ingrīda Bite, Rīgas rajona tiesas tiesnese, Agris Bukavs, Vidzemes apgabaltiesas tiesnesis, Linda Dīzenberga, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese, Dace Ezeriete, Tiesu administrācijas Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas projekta vadītāja, Jānis Grīnbergs, Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētājs, Ilgvars Jaunģelža, Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājs, Krists Līcis, Kurzemes apgabaltiesas tiesnesis, Dzintars Melbārdis, Zemgales rajona tiesas (Ogrē) tiesnesis, Inguna Preisa, Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja, Jānis Šauša, Daugavpils tiesas priekšsēdētājs, Ilze Vanaga, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnese, Agnese Veita, Rīgas apgabaltiesas tiesnese, Andris Vilmanis, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks/Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs, Māris Vīgants, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs.

Vizīte tiek īstenota ar Tiesu administrācijas projekta “Justīcija attīstībai” finansiālo atbalstu (Nr.3.4.1.0/16/I/001).