Tiesnešu disciplinārkolēģija nolēmusi ierosināt atcelt no amata tiesnesi Ivetu Silicku

Šodien Tiesnešu disciplinārkolēģija nolēmusi ierosināt no amata atcelt Zemgales rajona tiesas tiesnesi Ivetu Silicku, kura 2018.gada 10.novembrī vadīja automašīnu alkohola reibumā. Disciplinārkolēģija  rosinās arī izteikt priekšlikumu tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam atstādināt tiesnesi Ivetu Silicku no amata līdz dienai, kad stāsies spēkā nolēmums šajā disciplinārlietā. Savukārt, tiesnese disciplinārkolēģijas lēmumu var pārsūdzēt septiņu dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.