Tiesnešu ētikas komisija diskutē ar masu mediju pārstāvjiem par sadarbību

Šodien, 12.jūlijā, Augstākajā tiesā notika kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk - Komisija) sēde, kuras laikā tika turpināta diskusija par tiesnešu un tiesu varas sadarbību ar masu mediju pārstāvjiem.

Komisijas sēdē tika pieaicinātas sabiedrisko attiecību pārstāves no Augstākās tiesas, Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas, kā arī piedalījās ziņu aģentūras ”Leta” un Latvijas televīzijas žurnālisti.

Sēdes laikā tika pārrunāti problēmjautājumi tiesnešu sadarbībā ar masu mediju pārstāvjiem, kā arī diskutēts par iespējamiem rīcības virzieniem, kā pilnveidot un uzlabot abpusējo sadarbību, veicinot tiesu varas caurspīdīgumu un pieejamību sabiedrībai. Komisijas ieskatā būtu lietderīgi izstrādāt vadlīnijas tiesnešiem, lai noteiktu galvenos principus komunikācijā ar masu medijiem, jo ir nepieciešams veicināt sekmīgu sadarbību starp tiesnešiem un masu mediju pārstāvjiem.

Sēdes dalībnieki vienojās, ka abām pusēm savstarpējās sadarbības ietvaros būtu jāievēro ētikas normas, kā arī komunikācijai būtu jābūt iespējami godprātīgai. Komisija uzskata, lai uzlabotu un pilnveidotu tiesu varas komunikāciju, ir nepieciešama pretimnākoša attieksme gan no tiesnešu, gan masu mediju pārstāvju puses.

Komisija nolēma turpināt diskusijas par minētajiem jautājumiem, iesaistot gan juridiskās nozares profesionāļus, gan masu mediju pārstāvjus, lai vienotos par labākajiem sadarbības veidiem un uzlabotu esošo sadarbību.

Sēdes laikā tika apskatīti arīdzan vairāki privātpersonu iesniegumi, kurus izvērtējot, ētikas normu pārkāpumi tiesnešu darbībā netika konstatēti.

 

Informāciju sagatavoja:

Līva Rancāne

Tiesu administrācija

67063808

Liva.Rancane@ta.gov.lv