Tiesnešu ētikas komisija diskutē par tiesnešu sadarbību ar masu medijiem

Šodien, 14.jūnijā, Augstākajā tiesā notika kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde.

Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk - Komisija) sēdes laikā tika pārrunāti jautājumi par tiesnešu un tiesu varas sadarbību un komunikāciju ar masu mediju pārstāvjiem.

 

Komisija vēlas aktualizēt diskusiju starp tiesnešiem un aicināt mediju pārstāvjus, lai vienotos par labākajiem sadarbības veidiem savstarpējā komunikācijā.

 

Tāpat Komisija uzskata, ka ir svarīgi pieaicināt Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas speciālistus, lai turpmāk veicinātu savastarpēji saskanīgu sadarbību visas sistēmas ietvaros par minētajiem jautājumiem. Komisijas ieskatā būtu lietderīgi izstrādāt vadlīnijas tiesnešiem, lai noteiktu galvenos principus komunikācijā ar masu medijiem.

 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta uzskata: „Būtu nepieciešams apsvērt iespēju izstrādāt tiesu varas sabiedrisko attiecību koncepciju, lai veidotu vienotu praksi visā sistēmā”.

 

Komisija nolēma turpināt diskusiju nākamās sēdes laikā, kas paredzēta 2013.gada 12.jūlijā, uz kuru ir plānots uzaicināt vairāku mediju pārstāvjus.

 

Komisija izskatīja arī četru personu iesniegumus par tiesnešu rīcību. Divos iesniegumos minēto tiesnešu rīcībā ētikas normu pārkāpumi netika konstatēti, savukārt par divu iesniegumu tālāku virzību komisija lems pēc papildus informācijas saņemšanas.

 

Informāciju sagatavoja:

Līva Rancāne

Tiesu administrācija

Tālr. 67063808

E-pasts: liva.rancane@ta.gov.lv