Tiesnešu ētikas komisijā ievēlēta tiesnese Aiva Daidere

Latvijas tiesnešu neklātienes konferencē, kas norisinājās 17. un 18. aprīlī, par Tiesnešu ētikas komisijas locekli ievēlēta Kurzemes apgabaltiesas tiesnese Aiva Daidere. Līdzšinējā komisijas locekle Lauma Paegļkalna sāka pildīt Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretāres pienākumus.

Virzot tiesnesi par komisijas locekli, Kurzemes apgabaltiesas tiesneši un tās priekšsēdētājs Didzis Aktumanis atzinīgi vērtē viņas profesionalitāti, nevainojamu reputāciju un augstu pienākuma apziņu.

“Aiva Daidere profesionālo un dzīves pieredzi uzkrājusi, strādājot gan prokuratūrā, gan pirmās instances tiesā un apgabaltiesā. Tiesnese ir zinoša, profesionāla kolēģe, kurai piemīt augsta pienākuma un atbildības apziņa. A.Daidere spēj objektīvi izvērtēt situācijas, motivēti paust savu viedokli un meklēt atbilstošus risinājumus. Tiesnese ir kolektīvā cienīta un novērtēta kolēģe, ar kuru ir viegli un patīkami sastrādāties. A.Daiderei ir nevainojama reputācija un izpratne par ētikas lomu tiesnešu darbā, kā arī juridiskās ētikas jautājumiem. Savu personīgo īpašību un profesionālo prasmju dēļ A.Daidere spēs ar lielu atbildības sajūtu kvalitatīvi veikt Tiesnešu ētikas komisijas locekļa amata pienākumus,” saka kolēģi.

Aivas Daideres profesionālā pieredze tiesu varas sistēmā ir 25 gadi, no kuriem 12 gadi nostrādāti prokurores amatā. Par tiesnesi viņa strādāja Liepājas tiesā (pēc reorganizācijas Kurzemes rajona tiesā), bet kopš 2021. gada marta pārcelta darbā Kurzemes apgabaltiesā, kur pilda tiesneša amata pienākumus Krimināllietu kolēģijā.  

Aiva Daidere, Kurzemes apgabaltiesas tiesnese: “Uzskatu, ka profesionālās zināšanas un pieredze man dod pārliecību par savām spējām atbildīgi un godprātīgi pildīt Tiesnešu ētikas komisijas locekles pienākumus. Es apzinos, ka Tiesnešu ētikas kodeksā noteikto kanonu ievērošana ir ne tikai katra tiesneša pienākums, bet arī pamats, kas veido tiesu varas koptēlu un pozitīvu sabiedrības novērtējumu tiesu darbam.”

Tiesnešu ētikas komisija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kura sniedz atzinumus par ētikas normu interpretāciju, kā arī izskata tiesnešu iespējamus ētikas normu pārkāpumus. Ētikas komisijas sastāvā ir desmit komisijas locekļi, kurus, aizklāti balsojot, ievēlē Tiesnešu konference.