Tiesnešu ētikas komisija nesaskata pārkāpumus tiesneša Ungura rīcībā

Izvērtējot portālā www.pietiek.com 2013.gada 9.jūlijā publikācijā „Bordāns tiesneša Ungura interešu konflikta lietā varētu rīkoties tikai galējā gadījumā” minētos faktus Tiesnešu ētikas komisija atzina, ka tiesnesis Gvido Ungurs nav pieļāvis tiesnešu ētikas normu pārkāpumu un nav nonācis interešu konfliktā.

Fakts, ka tiesnesis nav atcēlis administratoru SIA „KPMG”, kuras valdes locekle vienlaikus ir Zvērinātu revidentu asociācijas Kvalitātes komisijas locekle, bet tiesneša māte ir zvērināta revidente, nevar radīt šaubas par tiesneša objektivitāti lietas izskatīšanā, jo šāda saikne ir attāla. Administratora valdes locekle ir tikai viena no 7 Kvalitātes komisijas locekļiem.

Nav faktu par to, ka Kvalitātes komisija būtu pieņēmusi kādu lēmumu attiecībā uz tiesneša māti. Nav arī ziņu, ka Kvalitātes komisijas izskatīšanā būtu kāds jautājums, kas saistīts ar tiesneša māti.

Tiesnešu ētikas komisijas ieskatā šādas informācijas sniegšana publiskajā telpā sabiedrībai nozīmīgas lietas izskatīšanas laikā var radīt iespaidu par spiediena izdarīšanu uz tiesnesi, kas nav pieļaujams.

 

Papildus informācija:

Līva Rancāne

Tiesu administrācija

67063808

Liva.Rancane@ta.gov.lv