Tiesnešu ētikas komisijas sēde

Š.g. 29.maijā, Augstākajā tiesā, notiks Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk – Komisija) sēde.

 

Komisijas dalībnieki diskutēs par nepieciešamajiem grozījumiem Tiesnešu ētikas kodeksā, kā arī apspriedīs jautājumu par tiesnešu komunikāciju ar plašsaziņas līdzekļiem, tiesnešu atstatīšanās jautājumus un citus tiesnešiem aktuālus jautājumus.