Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēts Māris Vīgants

Tiesnešu neklātienes konferencē 2.novembrī par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli atkārtoti ievēlēts Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Māris Vīgants. Kopš 2015.gada viņš ir Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs.

Sirsnīgi sveicam !