Tiesnešu palīgi no Latvijas gūst pieredzi Skandināvijā

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Tiesnešu palīgu, tiesu sēžu sekretāru, jauno tiesnešu loma tieslietu sistēmā” ietvaros tiesnešu palīgi no Latvijas Administratīvajām tiesām pabija pieredzes apmaiņas vizītēs Somijā un Norvēģijā.

Pirmā vizīte Projekta ietvaros notika 2015.gada septembrī uz Somiju, savukārt otrā uz Norvēģiju š.g. decembra sākumā. Vizīšu laikā tiesnešu palīgi no Latvijas Administratīvajām rajonu tiesām un apgabaltiesām iepazinās ar katras konkrētās valsts tiesu sistēmu, kā arī guva praktisku ieskatu tiesu darba organizēšanā un konkrēti tiesnešu palīgu lomu un pienākumiem.

Vizīšu laikā Latvijas delegācija guva pieredzi tiesneša palīga lomas pilnveidē tiesas darba uzlabošanai, tiesu darbinieku motivācijas un izaugsmes veicināšanā, kā arī apsprieda aktuālos jautājumus par administratīvā procesa efektivizāciju.

 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Programma atbalsta mācību vizītes, prakses iespējas un kontaktu dibināšanu un uzturēšanu starp valsts sektora darbiniekiem. Atbalstu piešķir projektiem, kuros iesaistītas vismaz trīs valstis no Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona (Dānija, Igaunija, Īslande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija). Programma sedz līdz pat 60% no ceļa un uzturēšanās izmaksām.