Tiesu administrācija ieņem 3.vietu "Latvijas e-indeksā"

Šodien, 2016.gada 24. februārī, tika paziņoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, SIA “Lattelecom” un nozares ekspertu partnerības ikgadējā nacionāla mēroga valsts iestāžu un pašvaldību e–vides attīstības mērījuma rezultāti par 2015.gadu.

Salīdzinot ar 2014.gadu, Tiesu administrācija kopējā indeksā pakāpusies par 3 vietām un šobrīd atrodas augstajā 3.vietā no 102 valsts iestādēm.

“Esam gandarīti par mērījuma rezultātiem, kas uzlabo un paaugstina sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem un komersantiem. Iegūtais vērtējums veicina mūsdienu prasībām atbilstošu e-vides attīstību Latvijā,” stāsta Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics.

Latvijas e-indekss sniedz priekšstatu, cik aktīvi un savai situācijai atbilstoši valsts iestādes un pašvaldības izmanto mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtos risinājumus, tādējādi rosinot pozitīvu sacensību un kļūstot par atbalstu e-vides attīstībā. Latvijas e-indekss pirmo reizi tika īstenots 2014. gadā, veicot divus mērījumus – valsts iestāžu un pašvaldību – e-vides novērtējumam.

Plašāka informācija pieejama: http://www.eindekss.lv/userfiles/files/Latvijas%20e-indekss_valsts%20iestazu%20merijums%202015.pdf

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu (veic personāla lietvedību tiesās un zemesgrāmatu nodaļās, plāno tiesu un zemesgrāmatu nodaļu budžetu un rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, nodrošina tiesas un zemesgrāmatu nodaļas ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru).