Tiesu administrācija izveido un uzņemas OECD darba grupas vadību ar mērķi attīstīt OECD valstīs digitālos pakalpojumus tieslietu jomā

Š.g. 12.-13.novembrī Parīzē norisinās Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas (OECD) Publiskās pārvaldības komiteja, kuras ietvaros, tostarp tiek skatīti pieejas tiesiskumam jautājumi, veicinot tieslietu sektora digitalizāciju.

Tehnoloģiju attīstība tieslietu jomā plaši tiek diskutēta, runājot par pieeju tiesiskumam OECD dalībvalstīs un pasaulē. Jautājumiem tika pievērta īpašā uzmanība arī OECD pieejas tiesiskumam apaļā galda diskusijas ietvaros, kas norisinājās Rīgā, š.g. 5.- 6.jūlijā, kad tika apstiprināts Rīgas paziņojums, iezīmējot virzienus turpmākajā OECD darbā tieslietu jomā. Tā ietvaros nepastarpināti atzīmēta digitalizācijas nozīme, attīstot iedzīvotāju un uzņēmēju pieeju tiesai.

 

Ņemot vērā minēto, OECD Publiskās pārvaldības komitejas ietvaros tika uzsākta diskusija, apskatot veidus kādā atvērtie dati, mākslīgais intelekts, biznesa inteliģences un citi rīki var mobilizēt un uzlabot tieslietu pakalpojumus, kas ikdienā tiek sniegti iedzīvotājiem. Tika runāts par riskiem un priekšrocībām, izmantojot modernās tehnoloģijas, kā arī veidiem kā gūt lielāku labumu no tehnoloģiju izmantošanas un samazināt to negatīvo ietekmi.

 

Sanāksmes ietvaros Latvijas Tiesu administrācija iepazīstināja ar pieredzi, veicinot pieeju tiesiskumam Latvijā, par to tiek domāts iestādes īstenotās iniciatīvas Justīcija attīstībai ietvaros.

 

Sniedzot pārskatu par tehnoloģiju attīstību tiesu sistēmā ar skatu nākotnē, kā arī kontekstā ar Latvijas iestāžu pieredzi, ieviešot tehnoloģijas tieslietu sektorā, Tiesu administrācija uzsvēra nepieciešamību izstrādāt globālu ietvaru, regulējot pieeju attiecībā uz tieslietu pakalpojumu digitalizāciju. Paredzēts, ka šāda ietvara izstrāde notiks Tiesu administrācijas vadībā, iesaistot OECD valstu pārstāvjus un jomas ekspertus.

 

Diskusija papildinās jau vairākas starptautisko organizāciju uzsāktas iniciatīvas tehnoloģiju jautājumos, tostarp, Eiropas Padomes ietvaros.

Tā varētu ilgtermiņā sniegt atbildi uz jautājumu, kā izmanot tehnoloģijas visatbilstošākajā veidā, kā arī iezīmēt robežas un prioritātes tieslietu sektora modernizācijai OECD valstīs un pasaulē turpmākajiem gadiem.