Tiesu administrācija nominēta Eiropas balvas saņemšanai

Par tiesas sēžu audio protokolu marķēšanas sistēmas ieviešanu tiesās, Tiesu administrācija nominēta "Temīdas kristāla svari" balvas saņemšanai, kas tiek piešķirta par inovatīvu praksi civiltiesību un krimināltiesību jomā. 

Eiropas Civiltiesību dienas ietvaros Eiropas Komisijas Brīvības, drošības un taisnīguma ģenerāldirektorāts un Eiropas Padomes Tieslietu ģenerāldirektorāts organizē konkursu, kura mērķis ir atklāt un izcelt jaunus un efektīvus prakses piemērus Eiropas valstu tiesās attiecībā uz tiesu organizāciju vai civilprocesuālajiem aspektiem, piemēram, iniciatīvas, ko izvirza tiesas priekšsēdētājs vai juridisko profesiju asociācija. Tas attiecas arī uz nopelniem, kas gūti, uzlabojot tieslietu jomu, it īpaši padarot tieslietu sistēmu saprotamāku tiesību normu piemērotājiem.

Tiesu administrācijas konkursa pieteikums par tiesas sēžu audio protokolu marķēšanas sistēmas ieviešanu tiesās, kas ir viena no Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros veiktajām aktivitātēm, ir izvirzīts kā viens no četriem pretendentiem uz galveno balvu: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/Cristal/default_en.asp  

Audio protokolu marķēšanas sistēmas mērķis ir tiesu sistēmas kvalitātes uzlabošana. Rīka funkcionalitāte sniedz tiesu darbiniekiem iespēju fiksēt datus par tiesas sēdi, dalībniekiem un to izteikumiem un automātiski ģenerēt tiesas sēžu protokolus.

Konkursā par Eiropas balvu „Kristāla Temīdas svari” labāko pieredzi tieslietu jomā var piedalīties tiesas, juridisko profesiju asociācijas un jebkura cita veida institūcija, kas saistīta ar tiesiska rakstura pienākumiem Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes dalībvalstī. Svinīgā apbalvošanas ceremonija norisināsies šī gada 23.oktobrī Bosnijā un Hercegovinā Banja Luka pilsētā.

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu (veic personāllietvedību tiesās un zemesgrāmatu nodaļās, plāno tiesu un zemesgrāmatu nodaļu budžetu un rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, nodrošina tiesas un zemesgrāmatu nodaļas ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru).