Tiesu administrācijā norisinās CEPEJ vizīte

No 4. līdz 6.jūlijam Latvijā norisinās Eiropas tiesu sistēmu efektivitātes komisijas (CEPEJ) vizīte, kas tiek organizēta Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma ietvaros.

Šodien 4. jūlijā CEPEJ komisija apmeklēja Tiesu administrāciju. Vizītes laikā komisijai tika sniegta informācija par Tiesu administrācijas Efektivitāti un kvalitāti (nepārprotamu un vispārēju rādītāju izstrāde, lai novērtētu tiesas procesu efektivitāti un tiesu sistēmas spēju), budžetu (tiesiskā budžeta izstrāde un metodika), tiesnešu iecelšanas procedūru un komunikācijas mehānismiem, lai regulāri apkopotu sabiedrības viedokli par tiesu sistēmas darbību.

Ņemot vērā to, ka Tiesu sistēmas novērtējums ietver tiesu iestāžu darbības vērtējumu, vizītes turpinājumā komisija apmeklēja Tieslietu ministriju, Augstāko tiesu un Tieslietu padomi, kur tiek organizētas intervijas ar tieslietu iestāžu pārstāvjiem.

CEPEJ komisija tiksies arī ar Tiesnešu disciplinārkomisijas, Latvijas tiesnešu mācību centra, tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, Tiesnešu ētikas komisijas, prokuratūras, zvērinātu advokātu kolēģijas un tiesnešu asociācijas pārstāvjiem.

Līdz 2018. gada beigām CEPEJ komisija izstrādās Latvijas tieslietu sistēmas novērtējumu, kas ietvers tiesu iestāžu darbības vērtējumu, tostarp, apskatot aspektus, kas skar tiesu sistēmai piederīgo personu darbību, vadošās iestādes tieslietu politikas un tieslietu administrēšanas nozares darbību, kā arī institūciju, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanas darbību.

Novērtējums tiek veikts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Justīcija attīstībai"  ietvaros, kas paredz virkni pasākumu Latvijas tieslietu sistēmas stiprināšanai. Projektu īsteno Tiesu administrācija, kas arī koordinē novērtējuma veikšanu.

 

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 67063802; 26447901

E-pasts: Vjaceslavs Mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm

Facebook: @tiesuadm