Tiesu administrācija organizē mācības Finanšu noziegumu izmeklēšanas jautājumos

 Š.g. 25.-26. martā un 27. un 28. martā ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros tiek organizētas apmācības “Finanšu izmeklēšana no stratēģiskiem apsvērumiem līdz faktiskai rīcībai”. Apmācību mērķis ir nostiprināt spējas apkarot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Apmācības organizē Tiesu administrācija un tajās piedalās tiesneši, izmeklētāji, prokurori un Kontroles dienesta pārstāvji.

Apmācības vada Oxana Gisca, kas ir Moldovas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un apkarošanas biroja Uzraudzības un atbilstības nodaļas vadītāja un Romas starptautiskais stratēģiskais padomdevējs finanšu integritātes jomā Giuseppe Lombardo.

Izvērtējot apmācības vajadzības, šajās mācībās aplūkos trīs tematiskos virzienus:

             Ievads par finanšu izmeklēšanu, tostarp stratēģiski apsvērumi, izmeklējot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumus; finanšu izmeklēšanas veikšanai nepieciešamie informācijas avoti;

             Faktiskā īpašnieka noskaidrošana: finanšu izmeklēšanas paraugprakse un izaicinājumi;

             Vērienīgu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmu (kas ietver līdzekļu sapludināšanas uzņēmumus) izmeklēšana, finanšu izmeklēšanas un pierādījumu vākšanas simulācijas vingrinājums vietējā un starptautiskā līmenī.

Finanšu izmeklēšanas simulācijā ir iekļauti arī ar komercdarbību saistītas naudas atmazgāšanas problēmjautājumi, lai diskutētu par saikni starp komercdarbību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas/ nodokļu krāpniecību.

Šīs mācības ir īpaši aktuālas, jo Tieslietu ministrija apkopojot vairāku ministriju un valsts institūciju priekšlikumus ir sagatavojusi grozījumus "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", kuru mērķis ir efektivizēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmu, kā arī novērst nepatiesu ziņu sniegšanu par uzņēmumu patiesajiem labuma guvējiem.

Vairāk informācijas par projektu Justīcija attīstībai pieejama šeit: https://ta.gov.lv/LV/sadarbiba_1510/eiropas_socialais_fonds_1520

Plašāka informācija:

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 26447901

E-pasts: Vjaceslavs Mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuad