Tiesu administrācija par novatoriskiem risinājumiem saņem Eiropas publiskā sektora balvu

Eiropas Publiskās administrācijas institūts (EIPA) ir paziņojis 2017. gada Eiropas publiskās pārvaldes balvas (EPSA) ieguvējus par izcilību un novatoriskiem risinājumiem valsts sektorā. Nominācijā “Eiropas un nacionālais sasniegums” par tiesas sēžu audio protokolu marķēšanas sistēmas ieviešanu Latvijas tiesās Eiropas publiskās pārvaldes labās prakses sertifikāts piešķirts Tiesu administrācijai.

Šogad kopumā tika iesniegti 150 pieteikumi no 30 dažādām valstīm par inovatīviem risinājumiem valsts pārvaldē. Pieteikumu izvērtēšana tika organizēta divās kārtās – vispirms neatkarīga akadēmiķu un konkrētās jomas praktiķu žūrija pieteikumus vērtēja attālināti, savukārt š.g. jūnijā žūrija tikās klātienē Māstrihtā, lai izvēlētos iniciatīvas, kurām piešķirt paraug prakses sertifikātus. 

Tiesu administrācijas pieteikums kā vienīgais no Baltijas valstīm par tiesas sēžu audio protokolu marķēšanas sistēmas ieviešanu Latvijas tiesās iekļuvis starp 34 labās prakses nominantiem Eiropā. Balvu pasniegšanas ceremonija plānota 2017. gada 20.-22. novembrim Māstrihtā, Nīderlandē. 

 

“Saņemtā Eiropas Publiskā sektora balva apliecina Latvijas iniciatīvas unikalitāti ne tikai valsts, bet arī Eiropas mērogā. Iegūtais novērtējums ir apliecinājums, ka uzsāktais darbs jāturpina, jo mērķis visiem ir kopīgs – Latvijas iedzīvotājiem vienkārši un ērti lietojami e-pakalpojumi”, ar lepnumu atzīst Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics.

 

Tiesas sēžu audio protokolu marķēšanas sistēmas ieviešana tiesās ir viena no Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros veiktajām aktivitātēm. Rīka funkcionalitāte sniedz iespēju tiesu darbiniekiem fiksēt datus par tiesas sēdi, dalībniekiem un to izteikumiem, kā arī automātiski ģenerēt tiesas sēžu protokolus.

 

Eiropas Publiskās administrācijas institūts kopš 2007.gada piešķir Eiropas Publiskā sektora balvas, tādejādi izceļot iestādes ar kuru sasniegumiem var lepoties pārējā pasaule un ņemt par piemēru attīstot līdzīgas iniciatīvas savā valstī.

Šī gada tēma - "Novatorisks publiskais sektors - jauni risinājumi sarežģītiem izaicinājumiem" izcēla tās valsts pārvaldes iestādes, kuras ir piedāvājušas novatorisku pieeju sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā. Plašāka informācija: http://epsa2017.eu/files/EPSA2017_Best_Practices_Total_List.pdf