Tiesu administrācija piedalās Eiropas Komisijas sanāksmē

Š.g. 3. jūlijā Eiropas Komisija Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāts rīkoja sanāksmi par Eiropas savienības valstu tiesu sistēmām, kurā piedalījās arī Tiesu administrācija.

Sanāksme laikā Tiesu administrācijas pārstāvis Jānis Dreimanis iepazīstināja dalībniekus ar Latvijas tieslietu un tiesu sistēmas struktūru un Tiesu administrācijas darbības virzieniem, uzdevumiem un funkcijām, kā arī par centralizētajiem pakalpojumiem, kurus Tiesu administrācija piedāvā tiesām personālvadības, materiāltehniskā nodrošinājuma, IT atbalsta un finanšu vadības jomās Latvijā.

Sanāksmes turpinājumā norisinājās viedokļu apmaiņa, kuras laikā dalībnieki iepazīstināja klātesošos ar pakalpojumiem, kuri ir izplatīti katras valsts tiesās un to izmantošanas rezultātiem.

Eiropas Komisija katru gadu valstu iesniegto informāciju apkopo ziņojumā par tiesiskumu Eiropas Savienībā (EU Justice Scoreboard).