Tiesu administrācija turpina attīstīt videokonferenču sistēmas

 Šī gada sākumā Tiesu administrācija veica centrālās videokonferenču sistēmas uzlabojumus kā rezultātā tika nomainīti videokonferenču serveri pret jaunākiem un modernākiem, rodot jaunas iespējas videokonferenču rīkošanai. Tika aizvadīti vairāki veiksmīgi testi jaunajai videokonferenču infrastruktūrai, uz kuru tika pārceltas visas tiesu un sadarbības iestāžu iekārtas,  un tika ieviests jauns serveris (CMS jeb pilnā nosaukumā Cisco Meeting Server), kas atbildīgs par daudzpusējo zvanu reģistrēšanu un nodrošināšanu. 

 Līdz ar jaunā videokonferenču servera CMS ieviešanu, ir radīta jauna iespēja videokonferenču dalībniekiem – piedalīties tiesas sēdē videokonferenču režīmā, atrodoties ārpus tiesas telpām, izmantojot datoru ar kameru un mikrofonu vai telefonu, planšeti ar atbilstošu lietotni. Tā jau veiksmīgi ir norisinājušās vairākās tiesas sēdes.

“Lielākais ieguvums šāda veida videokonferencēm ir tiesās esošās videokonferenču iekārtas izmantošana, lai rīkotu videokonferences, kur paredzēta kāda pārstāvja dalība ārpus tiesas telpām. Līdz šim atklātajās tiesas sēdēs tika izmantots Microsoft Teams risinājums, kuru vēl joprojām tiesas var izmantot atklāto tiesas sēžu organizēšanai. Jaunais risinājums paredz papildu drošību, visa datu plūsma norit šifrētā veidā caur Tiesu administrācijas iekšējo videokonferenču serveri, tādējādi iespējams nodrošināt ne tikai atklātās sēdes, bet arī slēgtās sēdes,” atzīmē Tiesu administrācijas direktors Andris Munda. 

Tāpat šobrīd norit darbs pie esošās sistēmas uzlabošanas, veidojot vienotu videokonferenču pieteikšanas platformu. Atšķirībā no agrākās videokonferenču izmantošanas pieredzes tiesas sēžu sekretāriem būs iespēja pieslēgties videokonferencei datorā un tajā administrēt tiesas sēdes norisi. Līdzīgs princips šobrīd darbojas Microsoft Teams platformā, kurā organizators (tiesas sēžu sekretārs) var kontrolēt piekļuvi tiesas sēdei, atvienot dalībniekus un iespējot vai atspējot ievadierīces.