Tiesu administrācijā viesojas Turcijas Tieslietu ministrijas delegācija

No 11. līdz 13. jūlijam Latvijā ar Eiropas Komisijas Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāta (European Commission Directorate-General for Neighborhood and Enlargement Negotiations) finansiālo atbalstu TAIEX instrumenta programmas ietvaros viesosies Turcijas Tieslietu ministrijas delegācija. 

Tikšanās laikā delegācija iepazīsies ar Latvijas tiesu sistēmas struktūru un Tiesu administrācijas darbības virzieniem. Ar Latvijas atbildīgajām institūcijām viesi pārrunās jautājumus par to kā un kur tiek saglabāti un/vai likvidēti intelektuālā īpašuma noziedzīgo nodarījumu aktīvi, pēc tam, kad tos aizturējusi policija, kā un kur tiek glabātas un iznīcinātas narkotikas, kā tiek glabāti IT pierādījumi un konfiscētie dati un kā, tiek nodrošināta datu drošība.

Tiesu administrācija kā uzņemošā institūcija ir noorganizējusi delegācijas tikšanos ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģiju, Valsts policijas Ķīmisko ekspertīžu nodaļas un Infotehnisko ekspertīžu nodaļas pārstāvjiem, Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama tiesnesi, kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras Tehniskās atbalsta daļas un Valsts tiesu ekspertīžu biroja pārstāvjiem.