Tiesu administrācijā viesojas Ukrainas Augstākās tiesas pārstāvji

Šā gada 18.maijā Tiesu administrācijā viesojas Ukrainas Augstākās tiesas pārstāvji - Viktors Marinčenko (Viktor Marynchenko), Bogdans Pošva (Bohdan Poshva) , Anatolijs Jemecs (Anatolii Yemets).

Vizītes laikā viesi tika iepazīstināti ar Latvijas tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darba organizāciju un e-risinājumiem tiesu darba efektivizēšanai.

Ukrainas Augstākās tiesas pārstāvji iepazinās arī ar Latvijas tieslietu un tiesu sistēmas struktūru un Tiesu administrācijas darbības virzieniem, uzdevumiem un funkcijām.

Pirms vizītes Tiesu administrācijā Ukrainas Augstākās tiesas pārstāvji apmeklēja arī Satversmes tiesu, Augstāko tiesu un Administratīvo apgabaltiesu u.c iestādes.