Tiesu administrācijas delegācija iepazīstas ar kolēģu darbu Somijā

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „ES regula par fizisko personu datu aizsardzību un drošības risinājumi tiesās tiesnešu un tiesu darbinieku aizsardzībai” ietvaros Latvijas delegācija no 2018.gada 18. līdz 21.septembrim viesojas pieredzes apmaiņas vizītē Helsinkos, Somijā.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā Latvijas delegācija plāno apmeklēt Somijas Tieslietu ministriju, Helsinku Apelācijas tiesu un Helsinku rajona tiesu. Projekta mērķis ir iepazīties ar Somijas atbildīgo institūciju pieredzi darbā ar fizisku personu datu aizsardzību, apstrādi (Tiesu informatīvajā sistēmā) un datu apriti.

2018.gada 21. jūnijā Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas un Datu valsts inspekcijas sagatavoto Personas datu apstrādes likumu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajiem principiem, sekmējot tās piemērošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Vizītē uz Somiju devās Madara Šteinerte, Tiesu iestāžu informācijas sistēmas nodaļas vadītājas vietnieka p.i., Vita Upeniece, E-lietas programmas projekta “Tiesu informatīvās sistēmas attīstība” koordinatore, Artūrs Grāvītis, Juridiskās nodaļas vadītājs un Maija Orupa, Darbības risku vadītāja.

Projekta ietvaros plānots organizēt divas vizītes – vienu par Tiesu informatīvās sistēmas un fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem, savukārt otru par darba drošības, ugunsdrošības, kā arī materiāli tehniskā nodrošinājuma jautājumiem.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Programma atbalsta mācību vizītes, prakses iespējas un kontaktu dibināšanu un uzturēšanu starp valsts sektora darbiniekiem. Atbalstu piešķir projektiem, kuros iesaistītas vismaz trīs valstis no Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona (Dānija, Igaunija, Īslande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija). Programma sedz līdz pat 60% no ceļa un uzturēšanās izmaksām.