Tiesu administrācijas direktors tiekas ar Tiesu darbinieku arodbiedrības pārstāvi

Šodien, 4. jūlijā Tiesu administrācijas direktors tikās ar Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības Tieslietu nozares arodorganizācijas priekšsēdētāju Ēriku Pūli, lai pārrunātu tiesu sistēmā aktuālus jautājumus.

Plānotās tikšanās laikā tika pārrunāta gaidāmās tiesu reformās ieviešanas gaita, kā arī cita tiesu darbiniekiem aktuāla informācija.

“Lai turpinātu veiksmīgo sadarbību ar tiesu darbinieku arodbiedrību un nodrošinātu informācija apriti, arī turpmāk plānots aizvadīt sanāksmes ar arodbiedrības pārstāvjiem, kurā tiks pārrunātas aktualitātes tieslietu sistēmā kopumā”, stāsta Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics.

Savukārt, arodbiedrības priekšsēdētājs Ēriks Pūle atzinīgi novērtēja līdzšinējo sadarbību ar Tiesu administrāciju, sekmīgi risinot jautājumus, kas skar tieslietu sistēmā strādājošos darbiniekus.