Tiesu administrācijas direktors tikās ar tiesu darbinieku arodbiedrības pārstāvi, lai pārrunātu tiesu darbinieku aktualitātes

Šodien, 30. janvārī, Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics tikās ar Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības Tieslietu nozares arodorganizācijas priekšsēdētāju Ēriku Pūli, lai pārrunātu tiesu sistēmā aktuālus jautājumus.

Tikšanās laikā pārrunāts jautājums par tiesas darbinieku atlīdzību, par iespējām to palielināt.

Tāpat apspriests tiesneša palīga institūta stiprināšana jautājums, kas paredzētu paplašināt tiesnešu palīga funkcijas, uzliekot papildu pienākumus un atbildību, tādējādi atslogotu tiesneša darbu atsevišķos jautājumos.

Tikšanās laikā tika pārrunāta arī realizētā pirmās instances tiesu reforma, tās riski un ieguvumi.

Arodbiedrības priekšsēdētājs Ēriks Pūle atzinīgi novērtēja Tiesu administrācijas paveikto pilnveidojot tiesu iestāžu darbību un pateicās par līdzšinējo sadarbību.

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 26447901

E-pasts: Vjaceslavs Mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuad