Tiesu administrācijas pārstāvji piedalās Baltijas valstu tiesu darba administrēšanas seminārā

Š.g. 20. un 21.septembrī Palangā norisinās Baltijas valstu seminārs, kurā Baltijas valstu delegāciju pārstāvji apspriež ar tiesu darba administrēšanu un tās attīstību saistītus jautājumus, apmainoties ar pieredzi par katras valsts aktuālajām aktivitātēm tiesu darba administrēšanas jomā.

Semināra dienas kārtībā ir jautājumi par tiesu funkciju centralizāciju, tiesu darba novērtējuma rādītāju un budžeta attiecību, bezpapīra tiesas idejas ieviešanu, privātā sektora vadības prakses ieviešanu tiesās,  tiesnešu atalgojumu un drošību tiesās.

Latviju Baltijas valstu seminārā pārstāv Jānis Dreimanis, Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājas vietnieks, Kristīna Muciņa, Tiesu iestāžu informācijas sistēmas nodaļas vadītājas vietniece, Haralds Skrodelis, Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris un Mārtiņš Rikmanis, Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļas Darba aizsardzības vecākais speciālists.

Baltijas valstu tiesu darba administrēšanas semināri pēc Latvijas Tiesu administrācijas direktora Edvīna Balševica iedibinātās tradīcijas norisinās katru gadu pēc kārtas vienā no Baltijas valstīm. Šogad Baltijas valstu seminārā ir pieaicināti arī kolēģi no Somijas Tieslietu ministrijas.

Vizīte tiek īstenota ar Tiesu administrācijas projekta “Justīcija attīstībai” finansiālo atbalstu (Nr.3.4.1.0/16/I/001).