Tiesu administrācijas pārstāvji piedalās Eiropas tiesu sistēmu efektivitātes komisijas (CEPEJ) Lietu izskatīšanas laika plānošanas centra SATURN darba grupas sanāksmē

No 2017. gada 5. līdz 7. septembrim Krisjānsannā (norvēģu: Kristiansand) norisinās Eiropas tiesu sistēmu efektivitātes komisijas (CEPEJ) Lietu izskatīšanas laika plānošanas centra SATURN darba grupas sanāksme, kurā piedalās arī Tiesu administrācijas pārstāvji. 

Darba grupas sanāksmes darba kārtībā ir jautājumi par  advokātu rīcības ietekmi uz tiesas procesa ilgumu krimināllietās saskaņā Eiropas Cilvēktiesību tiesas 5. un 6.pantu, kā arī lietu izskatīšanas termiņiem otrās un augstākās instances tiesās.

Tiesu administrācijas Darbības risku vadītājs Jānis Dreimanis klātesošajiem CEPEJ pilottiesu pārstāvjiem prezentēja starptautiski atzītās inovācijas, kuras iestāde ieviesusi Latvijā, piemēram, audio protokolu marķēšanas sistēmu TIX, elektronisko izsoļu vietni un tiesas e-servisus.