Tiesu reforma Vidzemes tiesu apgabalā

Saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprināto tiesu reorganizācijas plānu, šodien 15. Februārī reorganizētas Vidzemes tiesu apgabalā esošās rajona (pilsētas) tiesas.

Alūksnes rajona tiesa un zemesgrāmatu nodaļa, Gulbenes rajona tiesa un zemesgrāmatu nodaļa, Madonas rajona tiesa un zemesgrāmatu nodaļa, Cēsu rajona tiesa un zemesgrāmatu nodaļa, Limbažu rajona tiesa un zemesgrāmatu nodaļa, kā arī Valkas rajona tiesa un zemesgrāmatu nodaļa pievienotas Valmieras rajona tiesai un tās sastāvā esošajai zemesgrāmatu nodaļai, mainot tiesas nosaukumu – Vidzemes rajona tiesa un Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa.

Reformas mērķis ir paaugstināt tiesu darbības efektivitāti un iespējami racionāli izmantot tiesu rīcībā esošos resursus, kā arī atvieglot tiesu pieejamību iedzīvotājiem, savukārt viens no būtiskākiem ieguvumi ir vienmērīga tiesu noslodze, kas samazinās lietu izskatīšanas termiņus.

Papildu informācija:

Tiesu reforma paredz, ka viena tiesu apgabala ietvaros tiek apvienotas vairāku tiesu teritorijas, juridiski izveidojot vienu lielāku tiesu. Savukārt šīs jaunās teritorijas ietvaros turpina darboties līdzšinējās tiesas kā jaunās apvienotās tiesas struktūras,  nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesniegt dokumentus jebkurā no tiesas atrašanās vietām pēc personas izvēles.

Tiesu teritoriālā reforma tiek īstenota jau no 2015. gada un tā tiks pabeigta 2018. gada 1. martā. Noslēdzot reformu, Latvijā būs 9 rajona (pilsētas) tiesas un 7 rajona pilsētu tiesu zemesgrāmatu nodaļas, proti, to skaits būs samazinājies par 74%.

Infografika: tiesu reforma Latvijā, pieejama šeit.

 

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 26447901

E-pasts: vjaceslavs.mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm/ Facebook: @tiesuadm