Tiesu statistikas dati pieejami interneta vietnē dati.ta.gov.lv

Interneta vietnē dati.ta.gov.lv tiek nodrošināta iespēja ikvienam interesentam iepazīties ar informāciju par tiesu darbu Latvijā. Portālā pieejami statistikas pārskati par dažādiem tiesu darba rādītājiem (saņemtās un izskatītās lietas, lietu kustība, lietu izskatīšanas ilgums, nolēmumi, pieteikumi u. c.).