TM: pieaug pieprasījums pēc mediācijas civiltiesiskajos strīdos

Šogad Tieslietu ministrija sadarbībā ar tiesām un Sertificētu mediatoru padomi uzsāka mediācijas pilotprojektu ar mērķi veicināt mediācijas izmantošanu tiesvedībā esošajās civillietās. Mediācijas pilotprojekts tika uzsākts 2016. gada 15. septembrī un jau šobrīd ir secināms, ka tas sekmējis mediācijas izmantošanu tiesvedībā esošajās civillietās. Pilotprojekta ietvaros ikvienam, kas bija nonācis līdz civiltiesiska strīda risināšanai tiesā, bija iespēja saņemt sertificēta mediatora bezmaksas konsultāciju (līdz vienai stundai), kuras laikā personas tika iepazīstinātas ar mediācijas procesa būtību, norisi un noteikumiem, kā arī tika izvērtēta iespēja konkrēto strīdu risināt mediācijas ceļā. 

Projekta gaitā klienti kopumā ir saņēmuši 57 bezmaksas konsultācijas, no kurām reģionu tiesu namos (Jelgavā, Valmierā, Jūrmalā, Siguldā un Aizkrauklē) sniegtas 22 konsultācijas, bet Rīgā – (Latgales priekšpilsētas un Rīgas rajona tiesā, kā arī Vidzemes priekšpilsētas tiesā) – 35 mediācijas konsultācijas. Pamatojoties uz konsultācijām trešajā daļā gadījumu uzsākti mediācijas procesi, t.i. kopumā šobrīd uzsākti 19 mediācijas procesi, no kuriem 7 gadījumos jau ir panāktas vienošanās.

Valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina uzsver: "Jau šobrīd sasniegtie rezultāti norāda uz to, ka puses ir ieinteresētas strīdu risināt neformālā un konfidenciālā vidē, nevis publiskā tiesas procesā, lai abām pusēm rastu pieņemamu rezultātu. Un pat ja puses mediācijas laikā nepanāk vienošanos vai izlīgumu, lietas dalībnieki jebkurā gadījumā paliek ieguvēji, jo mediācijas procesā tiek mazināta emocionālā spriedze, nereti pat veidojas draudzīga vide starp pusēm un tas, savukārt, sekmē, ka jau tiesas procesā emocijām vairs nebūs vietas un strīds tiks risināts racionāli.”

Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāja Kristīne Dārzniece skaidro: “Mediācijas pakalpojums Latvijā ir pilnībā jauns. Sertificētu mediatoru institūts Latvijā darbojas vien 2 gadus. Kā liecina ārvalstu pieredze, lai mediāciju ieviestu kā sabiedrībā atpazīstamu pakalpojumu, nepieciešams vismaz 3-5 gadu ilgs periods, neatlaidīgs darbs un sākotnējs valsts finansiālais atbalsts. Pakalpojuma pieprasījums tiesās un reģionos kopumā pieaug, par ko liecina interese no citu Latvijas reģionu tiesām par iesaistīšanos un pilotprojekta paplašināšanu.”

Iesaistīšanos mediācijas pilotprojektā un tā gaitu Jelgavas tiesā komentē tās priekšsēdētāja Līga Ašmane: “Jelgavas tiesa izrādīja interesi un uzreiz pēc pilotprojekta uzsākšanas Rīgā pieteica savu dalību tajā, kaut arī sākotnēji pastāvēja zināmas šaubas, vai projekts gūs atsaucību arī no lietas dalībniekiem. Pirmā mediācijas konsultācija notika 2016. gada 3. novembrī. Rezultāts ir patīkami pārsteidzis pašu tiesu - Jelgavas tiesa kopā ar mediatoriem var lepoties ar pozitīvu iznākumu: 3 civillietās puses ir spējušas panākt un noslēgt izlīgumu jau pēc pirmās bezmaksas konsultācijas, savukārt 2 civillietās puses ir piekritušas turpināt mediācijas procesu. Mediācija ir veids kā atrisināt strīdus visām pusēm pēc iespējas pieņemamākā veidā, kas ne vienmēr ir panākams tiesājoties. Līdz ar to mums  ir pārliecība, ka mediācija ir savas uzvaras gājiena sākumā.”

Savukārt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja Iveta Krēvica uzsver: “Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā mediācijas projekts norisinās no 2016. gada 28. novembra, līdz ar to vēl ir pāragri runāt par kādiem vispārīgiem rezultātiem. Pozitīvi novērtējams ir tas, ka mediators atrodas tiesas telpās un lietas dalībniekiem ir pieejams katru dienu. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā lietu dalībnieki aktīvi izmanto iespēju apmeklēt mediatora konsultācijas. Šo iespēju izmantot lietu dalībnieki piekrīt gan tiesas sēdē, gan arī iesniedzot tiesā prasību. Bieži arī lietu dalībnieki paši interesējas par iespēju izmantot mediatoru konsultācijas. Līdz ar to uzskatu, ka šobrīd Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā mediācijas projekts norisinās veiksmīgi un no tiesas un tiesnešu puses minētais projekts novērtēts atzinīgi.”

Papildu informācija:

Sertificētu mediatoru bezmaksas konsultācijas jau ir pieejamas vairākās tiesās: Rīgas Latgales priekšpilsētas un Rīgas rajona tiesā Jūrmalā un Siguldā, Jelgavas rajona tiesā un Valmieras rajona tiesā, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā un Aizkraukles rajona tiesā. Savukārt Rīgas apgabaltiesā mediācijas pilotprojekts tiks uzsākts no 16. janvāra. 

Kopējais sertificētu mediatoru skaits - 44. Brīvprātīgajā bezmaksas mediācijas konsultāciju darbā iesaistījušies nedaudz vairāk kā puse - apmēram 25 sertificētie mediatori.

Lielākā daļa no mediatoriem pamatā strādā Rīgā, bet daudzi ir gatavi doties uz citām Latvijas pilsētām, kur tiesas ir gatavas sadarboties un saviem klientiem ieteikt mediāciju. Tā, piemēram, Aizkraukles rajona tiesā, kur tikai decembrī uzsākot projektu, jau nepilna mēneša laikā bijušas 4 konsultācijas, divos gadījumos uzsākta mediācija, no tiem vienā gadījumā jau ir panākta vienošanās, bet otrā mediācijas process vēl turpinās.

Informatīvs materiāls: "Mediācija - soli pa solim"

Ksenija Vītola

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Tālrunis: 67036861; E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv