Trīs tiesneses dod zvērestu Valsts prezidentam

Šodien, 2022.gada 18.maijā, Rīgas pilī Latvijas Valsts prezidentam Egilam Levitam tiesneša zvērestu deva trīs rajona (pilsētas) tiesu tiesneses – Renāte Vernuša, Evita Kaužēna, Lienīte Meldriņa.

Uzņemoties tiesneša pienākumus, tiesneses svinīgi solīja/zvērēja būt godīgas un taisnīgas, uzticīgas Latvijas Republikai, vienmēr censties noskaidrot patiesību, tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un likumiem.

Uzrunājot tiesneses, Valsts prezidents Egils Levits sacīja, ka ir pārliecināts par tiesnešu spējām nozīmīgo amata uzdevumu pildīt godam, tādējādi nodrošinot Latvijas pilsoņiem tiesiskumu un taisnīgumu.

Egils Levits, Latvijas Valsts prezidents: Jūs teicāt vārdus, ka būsiet uzticīgas Latvijas Republikai. Uzticība ir īpaša attiecību forma (uzticības zvērests vēsturiski cēlies pirmajos gadsimtos pēc Kristus kā Ģermāņu tiesību elements, kas iekļauts mūsdienu tiesībās), un šīs attiecības ir mūža garumā, jo zvērestu nav iespējams lauzt. Šī uzticība Latvijas Republikai sasaista jūs ar Latvijas valsti, tādēļ jūs 24 stundas diennaktī esat Latvijas valsts rīcībā, jūs reprezentējat Latviju, un Latvijas valsts var uz jums paļauties vienalga kādā situācijā. Arī vēsturiski tas tā vienmēr ir bijis; mums ir traģiska pieredze, kad, 1940. gadā okupējot Latviju, tiesneši bija pirmie, kurus okupanti represēja, jo tiesnesis ir sasaistīts ar attiecīgo valsti, valsts iekārtu.

Svinīgajā zvēresta došanas pasākumā tiesneses sveica arī tieslietu ministrs Jānis Bordāns.