Ukrainas Augstākās tiesas delegācija pieredzes apmaiņas vizītē viesojas Latvijā

Šonedēļ, no 25. līdz 27. septembrim Latvijā viesojas Ukrainas Augstākās tiesas delegācija, kura Latvijā ieradusies Tiesu administrācijas īstenotā projekta "Sadarbības attīstība starp Ukrainas un Latvijas tieslietu institūcijām par jaunāko tiesu administrēšanas sistēmu tehnoloģijām" ietvaros.

Vizītes mērķis ir veicināt tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu labas pārvaldības attīstību, modernizējot un attīstot atbilstošākās jaunākās tehnoloģiskās iespējas, tādejādi veicinot tiesu sistēmas pieejamību sabiedrībai, nodrošinot ātrāku, ērtāku un efektīvāku tiesvedības procesa gaitu.

 

Vizītes ietvaros plānots sniegt informāciju Ukrainas partneriem par tiesu sistēmu Latvijā kopumā, tajā skaitā, ieviestajām tiesu reformām un turpmākiem attīstības plāniem, ieviestajiem IT risinājumiem tiesas darba nodrošināšanai, tajā skaitā, ieviestajiem e-pakalpojumiem, kas padara tiesu pieejamu sabiedrībai un efektivizē tiesas ikdienas darbu.

Trīs dienu vizīšu ietvaros tiks organizētas tikšanās ar Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas, Augstākās tiesas un vispārējās jurisdikcijas tiesu (Rīgā un Jūrmalā) pārstāvjiem.

 

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2018.gadā no attīstības sadarbības budžeta.