Ukrainas Augstākās tiesas delegācija pieredzes apmaiņas vizītē viesojas Latvijā

Šonedēļ, no 12. līdz 14. novembrim Latvijā viesojas Ukrainas Augstākās tiesas delegācija, kura Latvijā ieradusies Tiesu administrācijas īstenotā projekta "Sadarbības attīstība starp Ukrainas un Latvijas tieslietu institūcijām par jaunāko tiesu administrēšanas sistēmu tehnoloģijām" ietvaros.

Ukrainas Augstākās tiesas delegācija Latvijā viesojas, lai piedalītos projekta noslēdzošajā aktivitātē, proti, Latvijas – Ukrainas paneļdiskusijā, kas norisinās Rīgas apgabaltiesas bibliotēkā.

Pirmā paneļdiskusijas daļa veltītā Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei (CEPEJ) ziņojumam “Ceļvedis tiesām un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrību”, kuru vadīs CEPEJ pārstāve Latvijā, Augstākās tiesas tiesnese Aija Branta, savukārt otro daļu par tiesu judiktūru, atsauču veidošanu un tiesas nolēmumu anonimizēšanu moderēs Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane.

Vizītes ietvaros viesi apmeklēja arī Tiesu administrāciju, Latvijas Tiesnešu mācību centru un Augstāko tiesu. Vizītes noslēdzošajā dienā Ukrainas delegācija apmeklēs Vidzemes rajona tiesu Cēsīs, lai iepazītos ar iestādes ikdienas darbu un tehniskajām novitātēm tiesas procesa nodrošināšanā.

 

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2018.gadā no attīstības sadarbības budžeta.