Ukrainas tiesneši pieredzes apmaiņas vizītē Rīgas tiesās

Šonedēļ pieredzes apmaiņas vizītē Latvijā bija ieradušies pārstāvji no Ukrainas Septītās Administratīvas apgabaltiesas Vinnicas reģiona.

 

Vizītes laikā tiesneši iepazinās ar Latvijas tiesu struktūru un ikdienas darba instrumentiem. Sarunu laikā pārrunāti gan Latvijas tiesu darba organizatoriskie jautājumi, gan tiesu darba procesuālās nianses, tai skaitā jautājumi par Tiesu informatīvo sistēmu un e-lietu.

Ukrainas tiesneši apmeklēja Rīgas apgabaltiesu, Rīgas pilsētas tiesu un Administratīvo apgabaltiesu.