Uz pirmo tikšanos sanākusi projekta “Justīcija attīstībai” uzraudzības komiteja

Trešdien, 27.aprīlī notika pirmā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Justīcija attīstībai” uzraudzības komitejas sanāksme. Sanāksmē Tiesu administrācijas (TA) direktors Edvīns Balševics un ESF projekta vadītāja Anna Skrjabina informēja par līdz šim paveikto projekta sekmīgai uzsākšanai un turpmākajām darbībām. 

Klātesošie tika iepazīstināti ar projektā plānotajiem tālākizglītības un sistēmas modernizācijas pasākumiem līdz 2022.gada 31.decembrim. Tāpat tika detalizēti izstāstīts par 2016.gada plāniem, tostarp, par Tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla apmācību plāna un Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma izstrādes gaitu.

Projekta uzraudzības komitejas galvenais uzdevums ir veikt projekta īstenošanas uzraudzību un tās darba vada TA direktors Edvīns Balševics. Komitejas sastāvā darbojas TA, Tieslietu ministrijas, Augstākās tiesas, Ģenerālprokuratūras, Iekšlietu ministrijas, Valsts tiesu ekspertīžu biroja, Centrālās finanšu un līguma aģentūras un Valsts kancelejas pārstāvji.

Projekta mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai. Mērķa grupa – tiesu sistēmas darbinieki un tiesu sistēmai piederīgās personas – tiesneši, tiesu darbinieki, tiesu eksperti, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonas un darbinieki, kā arī politikas veidotāji, bet, plānojot un īstenojot starpdisciplinārās mācības, attiecīgos mācību semināros atbilstoši mācību saturam piesaista brīvo juridisko profesiju pārstāvjus, šķīrējtiesnešus, mediatorus, maksātnespējas administratorus un citus juridisko jomu profesionāļus.

Plašāka informācija par projektu “Justīcija attīstībai” pieejama šeit