Uzsāk visu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu

Tiesu administrācija informē, ka saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” sākot ar 2013.gada 1.janvāri ir uzsākta visu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšana, kas turpmāk tiks veikta katram tiesnesim reizi piecos gados.

 

Pirmā tiesnešu profesionālās darbības novērtēšana saskaņā ar jauno novērtēšanas kārtību notika š.g. 1.martā, kad Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēdes  laikā tika novērtēti deviņi tiesneši. Sākotnējā visu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšana notiks līdz 2016.gada 1.janvārim. Šajā laikā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija novērtēs visu Augstākās tiesas, apgabaltiesu, rajona (pilsētas) tiesu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu (kopā aptuveni 590 tiesneši) profesionālo darbību.

 

Atbilstoši likuma „Par tiesu varu” normām, novērtējot tiesneša profesionālo darbību, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija vērtē sniegtās atsauksmes par tiesneša darbu, tiesneša pašnovērtējuma anketu, kā arī citu saņemto informāciju par tiesneša darbu.

 

Kā pirmais tika izvērtēts Kurzemes apgabaltiesas tiesneses Astras Klaišes darbs.  Pēc pozitīva novērtējuma iegūšanas tiesnese guva gan Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, gan citu klātesošo tiesnešu atzinību. Arī pārējie astoņi tiesneši saņēma pozitīvu profesionālās darbības novērtējumu.

 

Līdz šim Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija izvērtēja tiesnešu darbu, pieņemot kvalifikācijas eksāmenu, sniedzot atzinumu par rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas vai Augstākās tiesas tiesneša kandidatūru un lēma par kvalifikācijas klases piešķiršanu vai pazemināšanu. Līdz ar to tiesneša, kurš ieguvis augstāko, t.i., 1.kvalifikācijas klasi,  darbs pēc kvalifikācijas klases piešķiršanas vairs netika izvērtēts.

 

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kura veic tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu, pieņem tiesneša amata kandidātu kvalifikācijas eksāmenus, kā arī lemj citus ar tiesnešu karjeru saistītus jautājumus.

 

Informāciju sagatavoja:

Līva Rancāne

Tiesu administrācija

Tel. 67063808

liva.rancane@ta.gov.lv